Plan wydarzeń

 1. Rozpoczęcie kursu korespondencyjnego filozofii

 2. Waga filozofii w życiu człowieka

 3. Mity ludzi starożytnych

 4. Filozofia starożytna: Demokryt, Sokrates, Arystoteles

 5. Otrzymanie kartki do Hilde Knag od Alberta Knaga

 6. Coraz więcej komplikacji w życiu Zofii – kolejne kartki do Hilde

 7. Ukrywanie kursu filozofii przed matką

 8. Poznanie Alberto Knoxa

 9. Filozofia wczesnochrześcijańska

 10. Poglądy Spinozy, przekonanie o władzy, jaką ojciec Hilde ma nad Zofią i jej światem

 11. Filozofia empirystów

 12. Berkeley – egzystencja ludzka znajduje się w umyśle Boga

 13. Alberto mówi Zofii, że są wymysłem ojca Hilde

 14. Piętnaste urodziny Hilde – otrzymanie od ojca książki

 15. Postanowienie Alberto i Zofii o ucieczce z umysłu Alberta Knaga

 16. Dalsza nauka – Marks, Hegel, Kierkegaard, Darwin, Freud, Sartre

 17. Zapowiedź powrotu ojca Hilde

 18. Piętnaste urodziny Zofii – zniknięcie z przyjęcia

 19. Powrót ojca Hilde, rozmowa z córką

 20. Przekonanie Hilde, że Zofia istnieje naprawdę

 21. Przeistoczenie Zofii i Alberto w istoty duchowe, żyjące obok innych ludzi


Źródło: streszczenia.pl